Basics of Programming: Python

 1. 2018-10-10: Introduction to Python

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and test the commands presented in the last class.

 2. 2018-10-17: Class cancelled - LingBaW conference
 3. 2018-10-24: Introduction to Python, cont.
 4. 2018-11-07: Introduction to Python, cont.

  Homework: Rozwiąż poniższe zadania.

  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje pierwiastki tych liczb z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
   Przykładowe działanie programu:

   pierwiastki_liczb()
   Podaj liczbę: 4
   Pierwiastek liczby 4 wynosi 2.000.
   Podaj liczbę: 10
   Pierwiastek liczby 10 wynosi 3.162.
   Podaj liczbę: 16
   Pierwiastek liczby 16 wynosi 4.000.
   

  2. Stwórz funkję, która zapyta użytkownika o to, jaki jest dzisiaj dzień. Następnie zapyta, która jest godzina. Na koniec wydrukuje stosowny komunikat, np. Dzisiaj jest czwartek, godzina 10:30. Skorzystaj z formatu drukowania %s.
  3. Stwórz tablicę z imionami, a następnie wydrukuj elementy tablicy w tym formacie:
   0 => Basia
   1 => Maciej
   2 => Andżela
   3 => Piotr

   Skorzystaj z funkcji 'enumerate'.

  4. Napisz funkcję, w której zdefiniujesz jakieś hasło, a kiedy hasło zostanie wpisane, program wydrukuje 'Doskonale!' (Skorzystaj z pętli 'while'.)

   Przykładowe działanie programu:

   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: m
   Podaj hasło: Angelina
   Doskonale!
 5. 2018-11-14: Various tasks
  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o podanie liczby oraz o tekst, a następnie wydrukuje tekst tyle razy, ile wynosi liczba podana przez użytkownika w jednym ciągu. Jeśli wydrukowany tekst będzie dłuższy lub równy 30 znakom, to wydrukuje "BRAWO!", a jeśli nie, to pojawi się komunikat "Spróbuj jeszcze raz!".
   Skorzystaj z funkcji len, np. len(tekst)
   Przykładowe działanie programu:

   >>> dlugosc_tekstu()
   Podaj liczbę: 5
   Podaj tekst: Jolanta
   JolantaJolantaJolantaJolantaJolanta
   BRAWO!
  2. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'
   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: aaa
   Podaj liczbę: 3
   Tekst spełnia wymagania.

   LUB

   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: Jadwiga
   Podaj liczbę: 5
   Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.
  3. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działania:

  4. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o imię oraz ilość wykonanych zadań. Jeżeli liczba jest większa od 3, to wydrukuj informację 'imię, bardzo dobrze!.', a jeśli nie to wydrukuj 'imię, musisz więcej pracować w domu.' => Za 'imię' należy podstawić to, co wpisał użytkownik, czyli np. 'Jola, bardzo dobrze!' lub 'Jola, usisz więcej pracować w domu.'

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and the NLTK on your home computers.

 6. 2018-11-21: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and the NLTK on your home computers.

  1. Uruchom wiersz poleceń:
   cmd.exe
  2. Przejść do katalogu, w którym jest python.exe, na przykład wpisując:
   cd c:\python27
  3. Uruchomić polecenie:
   python -m pip install nltk
 7. 2018-11-28: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Do the exercises 1-10 at the end of Chapter 1, NLTK book.

 8. 2018-12-05: Class cancelled - water leak
 9. 2018-12-12: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Do the exercises 11-29 at the end of Chapter 1, NLTK book.

 10. 2018-12-19: NLTK book, Chapter 2

  http://bachan.speechlabs.pl/files/New_York_Times.zip

  Zadanie 1: Załaduj korpus New_York_Times.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'sisters' w pliku 1.
  Zadanie 4: Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku 1, które są pisane wielkimi literami, np. BROOKS.
  Zadanie 5: Policz, ile jest zdań w pliku 2.
  Zadanie 6: Wydrukuj 60 pierwszych znaków z pliku 3.

 11. 2018-12-19: NLTK book, Chapter 1 - revision excercises
 12. 2019-01-09: Revision excercises
  Zadanie 1: Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'Brexit' w pliku Times_file_01.txt.
  Zadanie 4: Znormalizuj tekst z pliku Times_file_01.txt do małych liter i oblicz, ile jest typów wyrazów.
  Zadanie 5: Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku Times_file_01.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy, które pojawiły się 4 lub więcej razy. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu w formacie: wyraz <=> liczba.
  Zadanie 6: Wydrukuj najkrótsze zdanie (lub zdania) z pliku Times_file_02.txt.
  Zadanie 7: Wydrukuj cyfry (nie liczby!) w pliku Times_file_03.txt.
  Zadanie 8: Zsumuj cyfry z zadania 7.
  Zadanie 9: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  Zadanie 10: Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'

  Przykładowe działanie programu:

  >>> sprawdzaj()
  Podaj tekst: aaa
  Podaj liczbę: 3
  Tekst spełnia wymagania.

  LUB

  >>> sprawdzaj()
  Podaj tekst: Jadwiga
  Podaj liczbę: 5
  Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.
 13. 2019-01-23: Test 1
 14. 2019-01-30: Test 2