Scripting languages for natural language processing (Python)

 1. 2018-10-10: Introduction to Python

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and test the commands presented in the last class.

 2. 2018-10-17: Class cancelled - LingBaW conference
 3. 2018-10-24: Introduction to Python, cont.
 4. 2018-11-07: Introduction to Python, cont.

  Homework: Rozwiąż poniższe zadania.

  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje pierwiastki tych liczb z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
   Przykładowe działanie programu:

   pierwiastki_liczb()
   Podaj liczbę: 4
   Pierwiastek liczby 4 wynosi 2.000.
   Podaj liczbę: 10
   Pierwiastek liczby 10 wynosi 3.162.
   Podaj liczbę: 16
   Pierwiastek liczby 16 wynosi 4.000.
   

  2. Stwórz funkję, która zapyta użytkownika o to, jaki jest dzisiaj dzień. Następnie zapyta, która jest godzina. Na koniec wydrukuje stosowny komunikat, np. Dzisiaj jest czwartek, godzina 10:30. Skorzystaj z formatu drukowania %s.
  3. Stwórz tablicę z imionami, a następnie wydrukuj elementy tablicy w tym formacie:
   0 => Basia
   1 => Maciej
   2 => Andżela
   3 => Piotr

   Skorzystaj z funkcji 'enumerate'.

  4. Napisz funkcję, w której zdefiniujesz jakieś hasło, a kiedy hasło zostanie wpisane, program wydrukuje 'Doskonale!' (Skorzystaj z pętli 'while'.)

   Przykładowe działanie programu:

   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: m
   Podaj hasło: Angelina
   Doskonale!
 5. 2018-11-14: Various tasks
  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o podanie liczby oraz o tekst, a następnie wydrukuje tekst tyle razy, ile wynosi liczba podana przez użytkownika w jednym ciągu. Jeśli wydrukowany tekst będzie dłuższy lub równy 30 znakom, to wydrukuje "BRAWO!", a jeśli nie, to pojawi się komunikat "Spróbuj jeszcze raz!".
   Skorzystaj z funkcji len, np. len(tekst)
   Przykładowe działanie programu:

   >>> dlugosc_tekstu()
   Podaj liczbę: 5
   Podaj tekst: Jolanta
   JolantaJolantaJolantaJolantaJolanta
   BRAWO!
  2. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'
   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: aaa
   Podaj liczbę: 3
   Tekst spełnia wymagania.

   LUB

   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: Jadwiga
   Podaj liczbę: 5
   Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.
  3. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działania:

  4. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o imię oraz ilość wykonanych zadań. Jeżeli liczba jest większa od 3, to wydrukuj informację 'imię, bardzo dobrze!.', a jeśli nie to wydrukuj 'imię, musisz więcej pracować w domu.' => Za 'imię' należy podstawić to, co wpisał użytkownik, czyli np. 'Jola, bardzo dobrze!' lub 'Jola, usisz więcej pracować w domu.'

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and the NLTK on your home computers.

 6. 2018-11-21: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and the NLTK on your home computers.

  1. Uruchom wiersz poleceń:
   cmd.exe
  2. Przejść do katalogu, w którym jest python.exe, na przykład wpisując:
   cd c:\python27
  3. Uruchomić polecenie:
   python -m pip install nltk
 7. 2018-11-28: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Do the exercises 1-10 at the end of Chapter 1, NLTK book.

 8. 2018-12-05: Class cancelled - water leak
 9. 2018-12-12: NLTK book, Chapter 1

  Homework: Do the exercises 11-29 at the end of Chapter 1, NLTK book.

 10. 2018-12-19: NLTK book, Chapter 2

  http://bachan.speechlabs.pl/files/New_York_Times.zip

  Zadanie 1: Załaduj korpus New_York_Times.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'sisters' w pliku 1.
  Zadanie 4: Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku 1, które są pisane wielkimi literami, np. BROOKS.
  Zadanie 5: Policz, ile jest zdań w pliku 2.
  Zadanie 6: Wydrukuj 60 pierwszych znaków z pliku 3.

 11. 2018-12-19: NLTK book, Chapter 1 - revision excercises
 12. 2019-01-09: Revision excercises
  Zadanie 1: Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'Brexit' w pliku Times_file_01.txt.
  Zadanie 4: Znormalizuj tekst z pliku Times_file_01.txt do małych liter i oblicz, ile jest typów wyrazów.
  Zadanie 5: Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku Times_file_01.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy, które pojawiły się 4 lub więcej razy. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu w formacie: wyraz <=> liczba.
  Zadanie 6: Wydrukuj najkrótsze zdanie (lub zdania) z pliku Times_file_02.txt.
  Zadanie 7: Wydrukuj cyfry (nie liczby!) w pliku Times_file_03.txt.
  Zadanie 8: Zsumuj cyfry z zadania 7.
  Zadanie 9: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  Zadanie 10: Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'

  Przykładowe działanie programu:

  >>> sprawdzaj()
  Podaj tekst: aaa
  Podaj liczbę: 3
  Tekst spełnia wymagania.

  LUB

  >>> sprawdzaj()
  Podaj tekst: Jadwiga
  Podaj liczbę: 5
  Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.
 13. 2019-01-23: Test 1
 14. 2019-01-30: Test 2
 15. 2019-02-28: NLTK book, Chapter 2, Warunki zaliczenia
 16. 2019-03-07: NLTK book, Chapter 2 - Conditional Frequency Distributions
 17. 2019-03-14: NLTK book, Chapter 2 (3.2-3, 4.1-2)
 18. 2019-03-21: NLTK book, Chapter 2 (4.3, 4.4. 5. Wordnet). Input/Output filehandles.

  Homework: Wczytaj plik tekstowy. Oblicz długość każdej linijki i wydrukuj do pliku zewnętrznego każdą linijkę i jej długość oddzielone spacją.

 19. 2019-03-28: Input/Output filehandles, cont.
 20. 2019-04-04: Input/Output filehandles, cont.
 21. 2019-04-18: Regular expressions, NLTK book, Chapter 3.
  • 3.4. Regular Expressions for Detecting Word Patterns
  • 3.5. Useful Applications of Regular Expressions

  Homework:
  Your Turn: In the W3C Date Time Format, dates are represented like this: 2009-12-31. Replace the ? in the following Python code with a regular expression, in order to convert the string '2009-12-31' to a list of integers [2009, 12, 31]:
  [int(n) for n in re.findall(?, '2009-12-31')]

 22. 2019-04-25: Exercises on the command line
  set path=%path%;C:\python27

  Download: exercises in ODT format, PDF format, DOS-exercises.zip folder.

  • dir *part_of_filename* /s => finds files which contain given text in the filename. In the example below, the command looks for the word 'encoding' in the filename.
   /s => tells the dir command to search the current directory and all sub directories.

   C:\Users\Jola\Documents\Teaching>dir *encoding* /s.

    Wolumin w stacji C to OS
    Numer seryjny woluminu: 982B-4B29
   
    Katalog: C:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2013_2014\Systemy_pisma
   
   2013-10-23 17:31      16 200 2013-10-17_encoding_systems.odp
   2013-10-23 17:31      90 664 2013-10-17_encoding_systems.pdf
           2 plik(ów)      106 864 bajtów
   
    Katalog: C:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2015_2016\Systemy_pisma
   
   2015-10-22 12:40      16 310 2015-10-15_encoding_systems.odp
   2015-10-22 12:40      122 425 2015-10-15_encoding_systems.pdf
           2 plik(ów)      138 735 bajtów
   
      Razem wymienionych plików:
           4 plik(ów)      245 599 bajtów
           0 katalog(ów)  3 477 344 256 bajtów wolnych
   
   
   
  • findstr => finds a given string (text) in a certain text file. In the example below, the word "echo" is looked for in the file 'DOS-exercises.txt'

   C:\Users\Jola\Documents\Teaching\>findstr "echo" Dos-exercises.txt
  • xcopy /s - copy the content of the folder with the subfolders. In the example, copy folder: '2015-10-22-DOS' to 'here' marked by the dot '.' 'Here' in the example is the Desktop: 'C:\Users\Jola\Desktop'

   C:\Users\Jola\Desktop>xcopy /s c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2015_2016\Jezyki_skryptowe\2015-10-22-DOS .
  • mkdir - creates a new directory/folder
   c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01>mkdir EXERCISES

   c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01>dir
    Wolumin w stacji C to OS
    Numer seryjny woluminu: 982B-4B29
   
    Katalog: c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01
   
   2018-03-01 10:50 <DIR> .
   2018-03-01 10:50 <DIR> ..
   2018-03-01 10:46 274  2018-03-01_exercises.txt
   2018-03-01 09:51 <DIR> DOS-exercises
   2018-03-01 09:50 115 465 DOS-exercises.pdf
   2018-03-01 09:50 39 682 DOS-exercises.zip
   2018-03-01 10:50 <DIR> EXERCISES
           3 plik(ów)     155 421 bajtów
           4 katalog(ów) 1 368 072 192 bajtów wolnych

  Ćwiczenia:
  1. Wydrukuj wszystkie pliki PDF, które są na Pulpicie.
  2. Stwórz nowy folder w swoich dokumentach za pomocą funkcji "mkdir".
  3. Skopiuj wszytkie pliki PDF z Pulpitu do nowego folderu w swoim nowo powstałym folderze.
  4. Wydrukuj tylko te pliki z Pulpitu, które zawierają wyraz "Praat".

 23. 2019-04-25: A trip to Poznań Supercomputing and Networking Center
 24. 2019-05-09: Regular expressions, NLTK book, Chapter 3. (3.5-7)
 25. 2019-05-16: Various exercises

  Zadanie 1. Napisz wyrażenie regularne, które znajdzie różne warianty wyrazu "foreign". Skorzystaj z re_show.
  Foreign foreign forrein Foreing Foren

  Zadanie 2. Stwórz listę z poniższymi wyrazami:
  programming, prgrming, Programing, to program
  Napisz wyrażenie regularne, które znajdzie różne warianty wyrazów. Skorzystaj z re_show i pętli "for".

  Zadanie 3. Wydrukuj do pliku zewnętrzenego "output.txt" w folderze "2019-05-16" swoje imię z literami jedną pod drugą (w pętli "for"). Następnie zapytaj użytkownika o jakąś liczbę i również wydrukuj ją do tego samego pliku.

  Zadanie 4. Wczytaj plik tekstowy. Policz, ile jest wierszy w pliku. Zamień partykułę "nie" na "tak" i wydrukuj zmieniony tekst na ekran.

  Ja nie mam ochoty.
  Zapomnienie.
  Co to, to nie.
  Nie ma mnie.

  Zadanie 5. Wydrukuj indeksy (miejsce występowania) partykuły "nie" z pliku z zadania 4. Najpierw przeprowadź tokenizację:
  ['Ja', 'nie', 'mam', 'ochoty.', 'Zapomnienie.', 'Co', 'to', ',', 'to', 'nie.', 'Nie', 'ma', 'mnie', '.']
  W pętli "for" z funkcją enumerate, wskaż indeksy partykuły "nie".
  [1, 9, 10]

  Homework: Exercise 25, Chapter 3, Pig Latin.