Basics of programming (Python)

 1. 2019-10-02: Introduction to Python

  Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and test the commands presented in the last class.

 2. 2019-10-09: Introduction to Python
 3. 2019-10-16: Introduction to Python
 4. 2019-10-23: Introduction to Python
 5. 2019-10-30: Various tasks
  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  2. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje pierwiastki tych liczb z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
   Przykładowe działanie programu:

   pierwiastki_liczb()
   Podaj liczbę: 4
   Pierwiastek liczby 4 wynosi 2.000.
   Podaj liczbę: 10
   Pierwiastek liczby 10 wynosi 3.162.
   Podaj liczbę: 16
   Pierwiastek liczby 16 wynosi 4.000.
   

  3. Stwórz funkję, która zapyta użytkownika o to, jaki jest dzisiaj dzień. Następnie zapyta, która jest godzina. Na koniec wydrukuje stosowny komunikat, np. Dzisiaj jest czwartek, godzina 10:30. Skorzystaj z formatu drukowania %s.
  4. Stwórz tablicę z imionami, a następnie wydrukuj elementy tablicy w tym formacie:
   0 => Basia
   1 => Maciej
   2 => Andżela
   3 => Piotr

   Skorzystaj z funkcji 'enumerate'.

  5. Napisz funkcję, w której zdefiniujesz jakieś hasło, a kiedy hasło zostanie wpisane, program wydrukuje 'Doskonale!' (Skorzystaj z pętli 'while'.)

   Przykładowe działanie programu:

   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: j
   Podaj hasło: m
   Podaj hasło: Angelina
   Doskonale!
  6. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'
   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: aaa
   Podaj liczbę: 3
   Tekst spełnia wymagania.
 6. Homework: Install Python 2.7. or Python 3 and the NLTK on your home computers.

  ------ALBO------

  1. Uruchom wiersz poleceń:
   cmd.exe
  2. Przejdź do katalogu, w którym jest python.exe, na przykład wpisując:
   cd c:\python27
  3. Wpisz "dir", aby wydrukować zawartość folderu i sprawdzić, czy jest python.exe.
  4. Uruchom polecenie:
   python -m pip install nltk

  ------ALBO------

  1. Uruchom wiersz poleceń:
   cmd.exe
  2. Przejdź do katalogu, w którym jest python.exe, na przykład wpisując:
   cd c:\python27
  3. Wpisz "dir", aby wydrukować zawartość folderu i sprawdzić, czy jest python.exe.
  4. Uruchom polecenie:
   python -m pip install --upgrade pip
  5. Uruchom polecenie:
   python -m pip install --upgrade --force-reinstall nltk
  6. NLTK installation

 7. 2019-11-06: NLTK book, Chapter 1

  Homework:
  NLTK Book
  Your Turn: How many times does the word lol appear in text5? How much is this as a percentage of the total number of words in this text?

 8. 2019-11-13: NLTK book, Chapter 1
 9. 2019-11-20: NLTK book, Chapter 1
  Homework: Do the exercises 1-10 at the end of Chapter 1, NLTK book.

  Dispersion plot for exercise 6:

 10. 2019-11-27: NLTK book, Chapter 1

  Homework:

  1. Prepare for a small test.
  2. Install matplotlib and scipy packages. Open command line and go to Python directory and run the following commands:
   cmd.exe
   cd c:\python27
   python -m pip install matplotlib
   python -m pip install scipy
  3. If collocations() - for example text4.collocations() - do not work at your computer, you can repair them by editing the text.py file in the followig way described here: https://github.com/nltk/nltk/issues/2299

   Edit lines 440 and 441.

   old code:

   collocation_strings = [w1 + ' ' + w2 for w1, w2 in self.collocation_list(num, window_size)]*
   print(tokenwrap(collocation_strings, separator="; "))

   new code:

   print(tokenwrap(self.collocation_list(), separator="; "))

 11. 2019-12-04: NLTK book, Chapter 1
 12. 2019-12-11: NLTK book, Chapter 1 - exercises

  Homework: Do the exercises 11-29 at the end of Chapter 1, NLTK book.

 13. 2019-12-18: NLTK book, Chapter 2

  http://bachan.speechlabs.pl/files/New_York_Times.zip

  Zadanie 1: Załaduj korpus New_York_Times.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'sisters' w pliku 1.
  Zadanie 4: Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku 1, które są pisane wielkimi literami, np. BROOKS.
  Zadanie 5: Policz, ile jest zdań w pliku 2.
  Zadanie 6: Wydrukuj 60 pierwszych znaków z pliku 3.

 14. 2020-01-08: Revision exercises
  Zadanie 1: Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'Brexit' w pliku Times_file_01.txt.
  Zadanie 4: Znormalizuj tekst z pliku Times_file_01.txt do małych liter i oblicz, ile jest typów wyrazów.
  Zadanie 5: Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku Times_file_01.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy, które pojawiły się 4 lub więcej razy. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu w formacie: wyraz <=> liczba.
  Zadanie 6: Wydrukuj najkrótsze zdanie (lub zdania) z pliku Times_file_02.txt.
  Zadanie 7: Wydrukuj cyfry (nie liczby!) w pliku Times_file_03.txt.
  Zadanie 8: Zsumuj cyfry z zadania 7.
  Zadanie 9: Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o imię oraz ilość wykonanych zadań. Jeżeli liczba jest większa od 3, to wydrukuj informację 'imię, bardzo dobrze!.', a jeśli nie to wydrukuj 'imię, musisz więcej pracować w domu.' => Za 'imię' należy podstawić to, co wpisał użytkownik, czyli np. 'Jola, bardzo dobrze!' lub 'Jola, musisz więcej pracować w domu.'
  Zadanie 10: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  Zadanie 11: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje sześciany tych liczb.
  Przykładowe działanie programu:

  >>> szesciany_liczb()
  Podaj liczbę: 3
  Sześcian liczby 3 wynosi 27.
  Podaj liczbę: 5
  Sześcian liczby 5 wynosi 125.
  Podaj liczbę: 4
  Sześcian liczby 4 wynosi 64.
  
 15. 2020-01-15: Revision exercises

  1. Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk. Korpus znajduje się tutaj: http://bachan.speechlabs.pl/files/Corpus_test1_A.zip
  2. Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  3. Zbuduj konkordans dla wyrazu „Sala” w pliku paper1.txt.
  4. Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku paper1.txt, które mają 10 liter.
  5. Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku paper1.txt, które mają ciąg liter „ff”.
  6. Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku paper1.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy i tokeny, które pojawiły więcej niż 3 razy w tekście. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu/tokenu w formacie: wyraz *** >>> *** liczba.
  7. Policz, ile jest różnych typów znaków w pliku paper2.txt.
  8. Wydrukuj tylko duże litery z pliku paper2.txt.
  9. Wydrukuj 21 ostatnich znaków z pliku paper2.txt.
  10. Policz, ile jest zdań w pliku paper3.txt.
  11. Skonkatenuj dwa pierwsze wyrazy dwóch pierwszych zdań z pliku paper3.txt, aby powstał tekst „EmilianoJames”.
  12. Wydrukuj najdłuższe zdanie z pliku paper3.txt.
  13. Wydrukuj drugi wyraz z ostatniego zdania z pliku paper3.txt.
  14. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:


  15. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o Twoje ulubione danie oraz jak często jesz to danie. Jeśli jesz to danie cztery razy w tygodniu lub więcej, to wydrukuj komunikat: „Ty naprawdę kochasz DANIE!”. Jeśli jesz to danie rzadziej, to wydrukuj komunikat: „DANIE to dobre danie, ale nie najlepsze.” Za DANIE podstaw tekst, który wpisałeś/-aś, korzystając z operatora %s.
  16. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o podanie liczby oraz o tekst, a następnie wydrukuje tekst tyle razy, ile wynosi liczba podana przez użytkownika w jednym ciągu. Jeśli wydrukowany tekst będzie dłuższy lub równy 30 znakom, to wydrukuje "BRAWO!", a jeśli nie, to pojawi się komunikat "Spróbuj jeszcze raz!".
  Skorzystaj z funkcji len, np. len(tekst)
  Przykładowe działanie programu:

  >>> dlugosc_tekstu()
  Podaj liczbę: 5
  Podaj tekst: Jolanta
  JolantaJolantaJolantaJolantaJolanta
  BRAWO!