Writing systems and the problems of their computational processing

 1. 2020-10-21: Introduction to writing systems and the problems of their computational processing
 2. 2020-11-04: Introduction, cont.
 3. 2020-11-10: Introduction, cont.
 4. 2020-11-18: Encoding systems
 5. 2020-11-25: History of encoding and XML file format
 6. 2020-12-02: Creation of XML files and presentation of XML file format in FLEx (FieldWorks Language Explorer)
 7. 2020-12-08: Introduction to acoustic phonetics
 8. 2020-12-16: Typology of writing systems
  Homework:

  1. Wypisz wyrazy w różnych językach, w których ten sam dźwięk /ʃ/ będzie reprezentowany przez różne znaki graficzne/litery
  2. Przeczytaj "Pismo" dra Tomasza Wicherkiewicza
  3. Przygotuj prezentację o wybranym języku
 9. 2021-01-13: Student's presentations
  1. Finnish
  2. Korean
  3. Italian
  4. Sign language
  5. Georgian
  6. Spanish
  7. Greenlandic
  8. Romansh
 10. 2021-01-20: Student's presentations
  1. Icelandic
  2. Russian
  3. Norwegian
  4. Swedish
  5. Irish
  6. Albanian
  7. Hawaiian
  8. Thai
  9. Japanese
 11. 2021-01-27: Student's presentations and TTS, ASR and OCR in a nutshell
  1. Arabic
  2. French
  3. Turkish
  4. Greek
  5. Chinese
  6. Hebrew
  7. Sinhala
 12. 2021-02-03: Final test and student's presentation
  1. Czech