Summer Semester 2018

Scripting languages for natural language processing (Python)
Thursdays 9.45-11.15, computer room 313aB, Collegium Novum
Second-year students of Computational Linguistics, 60h

Basics of programming (Python)
Thursdays 11.30-13.00 (group I) and 13:30-15:00 (group II), computer room 313aB, Collegium Novum
First-year students of Linguistics and Information Science, 60h

ZADANIE 6

Dzisiaj mam poprawkę z Zalczeeeenia Pythona. Muszę dzsiaj zaliczenie napisać na pozytywną ocenę. Nie wiem, co ze mną będzie, jeśli nie zdobędę 80% punktów potrzebnych do zaliczenaaa.