Introducing Lexical Data Creation and Management

Jonathan Allen Brindle

The Department of Language and Literature (ISL), NTNU
@ Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Linguistics
March 2st, 2016

Today’s task

 1. Create a new project in FLEx and open the project
 2. Import textual material
 3. Copy-paste Article 7 in Text & Words > Interlinear Texts > Baseline
  • English:
   Article 7
   All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
  • Polish:
   Artykuł 7
   Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
 4. Gloss and interlinearize the textual material
 5. Export your analysis in a file
 6. Send it to jolabachan@gmail.com