Basics of Programming (Podstawy Programowania) - Perl

All the teaching materials have been prepared following the textbook "Learning Perl on Win32 Systems" by Randal L. Schwartz, Erik Olson, Tom Christiansen. Publishing house: O'Reilly

 1. Scalar Data - Numbers
  • Algorithms
  • First programs in Perl
 2. Scalar Data - Numbers
  • Basic I/O
  • File handles
 3. Arrays and List Data - Numbers
 4. Arrays and Control Stuctures - Numbers
 5. Scalar Data - Strings
 6. Regular Expressions
Zadania na zaliczenie


Zadanie A

Masz plik z liczbami „liczby.txt”. Liczby oddzielone są od siebie przecinkami i spacją . Plik „liczby.txt” wygląda tak jak na Rys. 1. Wykonaj następujące czynności:


Rys.1: Wygląd pliku „liczby.txt”.
 1. Otwórz plik „liczby.txt”.
 2. Wpisz liczby do tablicy i upewnij się, że obok liczb w tablicy nie ma spacji. Jeśli są, to usuń je.
 3. Sprawdź, ile jest elementów w tablicy.
 4. Posortuj liczby.
 5. Posortowane liczby drukuj do pliku „liczby_posortowane.txt” (każda liczba ma być na osobnej linii).
 6. Dodaj liczby i policz średnią. Pomnóż liczby jedną przez drugą i znajdź pierwiastek kwadratowy z iloczynu.
 7. Drukuj sumę, średnią, iloczyn i pierwiastek kwadratowy z iloczynu do wyjścia standardowego.

Zadanie B

Masz plik tekstowy a w nim listę wyrazów jeden pod drugim. Wykonaj następujące czynności:

 1. Zapytaj użytkownika, który plik tekstowy ma program otworzyć.
 2. Otwórz ten plik.
 3. Policz wyrazy.
 4. Zamień w pliku wszystkie wielkie litery na małe.
 5. Jeśli w pliku znajdzie się ciąg „nie”, to zamień go na „tak”.
 6. Jeśli program trafi na wyraz „zaliczone” lub „zaliczenie” lub jakikolwiek inny wyraz zaczynający się na „zalicz”, to drukuj do wyjścia standardowego „Inaczej byc nie moglo. Zaliczysz!!!”. Jeśli jest inny wyraz, to drukuj „Szkoda, moze we wrzesniu zdam...”
 7. Drukuj zmienioną listę do pliku „wyrazy_zmienione.txt”.
 8. Drukuj liczbę wyrazów do pliku zewnętrznego „liczba_wyrazow.txt”.

Zadanie C

 1. Zapytaj użytkownika, aby wprowadził dowolną listę znaków (CTRL+Z, aby zakończyć) i zapisz ją w tablicy.
 2. Sprawdź, ile jest elementów tablicy.
 3. Sprawdź, czy znaki w tablicy to liczby. Jeśli tak, to policz ile ich jest, zsumuj je, oblicz pierwiastek kwadratowy z sumy i średnią.
 4. Jeśli elementy tablicy zawierają litery, to:
  • jeśli elementy tablicy mają w sobie ciąg „trudny”, to zamień ten ciąg na „prosty”;
  • powtórz te elementy trzy razy i jednej linijce i wydrukuj do standardowego wyjścia. Tzn. jeśli program natrafi na wyraz „mama”, to ma go wydrukować trzykrotnie, czyli w postaci „mamamamamama”.
 5. Utwórz plik „statystyka.txt” i wydrukuj do niego: sumę liczb, pierwiastek kwadratowy z sumy, średnią liczb.