Writing systems and the problems of their computational processing

 1. 2023-10-03: Introduction to writing systems and the problems of their computational processing
 2. 2023-10-10: Introduction to writing systems and the problems of their computational processing, cont.
 3. 2023-10-17: Encoding systems
 4. 2023-10-24: History of encoding and XML file format
 5. 2023-10-31: XML with CSS files creation
 6. 2023-11-07:Typology of writing systems
  Homework:

  1. Wypisz wyrazy w różnych językach, w których ten sam dźwięk /ʃ/ będzie reprezentowany przez różne znaki graficzne/litery
  2. Przeczytaj "Pismo" prof. Tomasza Wicherkiewicza
  3. Przygotuj prezentację o wybranym języku
 7. 2023-11-14: Student's presentations about languages
  • Hadza
  • Norwegian
  • Older Speech
  • Ukrainian
 8. 2023-11-21: Seminarium Dariah.lab "Sezon na humanistykę cyfrową"
 9. 2023-11-28: Student's presentations about languages
  • Kurdish
  • Italian
  • Irish
  • Japanese
  • Danish
 10. 2023-12-05: Student's presentations about languages
  • Chinese
  • Icelandic
  • Sardinian
  • Thai
  • Catalan
  • Morse code
  • Finnish
  • Spanish

  Introduction to Phonetic transcription. International Phonetic Alphabet (IPA) in Unicode and SAMPA

 11. 2023-12-12: 10th Anniversary of King Sejong Institute in Poznań
 12. 2023-12-19: Student's presentations about languages
  • Vietnamese
  • Russian
  • Hieroglyphs
  • Hindi
 13. 2024-01-09: Phonetic transcription. International Phonetic Alphabet (IPA) in Unicode and SAMPA
 14. 2023-01-05: TTS, ASR and OCR in a nutshell
  MBROLA installer
  en1 voice
  pl1 voice