Basics of programming (Python) - second-year students of computational linguistics

 1. 2023-10-03: Introduction to Python

  Instrukcja instalacji narzędzi

  1. Ściągnij Python, wersja 3.10.10 dla systemu 32-bit lub 64-bit.
  2. Zainstaluj python-3.10.10.exe (32-bit) lub python-3.10.10-amd64.exe (64-bit).
  3. Otwórz IDLE (Python) z menu programów.
  4. Przywitaj się ze światem komendą: print ('Hello world!')
  5. W oknie Python Shell idź do File -> Save As i skopiuj ścieżkę, w której jest plik python.exe.
  Np. C:\Users\jbach\AppData\Local\Programs\Python\Python310-64
  6. W polu z lupą na pasku narzędzi w Windows 10 wyszukaj "Uruchom" i wpisz "cmd". Otworzy się okno z wierszem poleceń.
  7. W oknie wpisz "cd", a po spacji wklej ścieżkę, którą skopiowałeś w punkcie 4. Np. cała komenda będzie wyglądała tak:

  cd C:\Users\jbach\AppData\Local\Programs\Python\Python310-64

  Zatwierdź komendę, klikając ENTER.
  Polecenie powyżej przenosi do katalogu, w którym jest plik python.exe. Możesz go zobaczyć, wpisując dir i zatwierdzając przez kliknięcie na ENTER.
  8. Zainstaluj pip komendą: python -m pip install --upgrade pip. Jeżeli masz problemy z instalacją 'pip', spróbuj rozwiązać je, korzystając z TEJ strony.
  9. Zainstaluj nltk komendą: python -m pip install nltk
  10. Zainstaluj matplotlib komendą: python -m pip install -U matplotlib
  11. Zainstaluj numpy komendą: python -m pip install -U numpy
  12. Otwórz ponownie IDLE (Python) z menu programów.
  13. Zaimportuj nltk komendą: import nltk
  14. Ściągnij korpusy i narzędzia do NLTK komendą: nltk.download()
  Pojawi się okno, z którego wybierz "Everything used in the NLTK Book" i kliknij "Download".
  15. Jeżeli nie pojawiły się błędy podczas pobierania danych, to możesz przetestować, czy wszystko jest w porządku komendą:

  from nltk.book import *

  Powinien pojawić się niebieski tekst:

  *** Introductory Examples for the NLTK Book ***
  Loading text1, ..., text9 and sent1, ..., sent9
  Type the name of the text or sentence to view it.
  Type: 'texts()' or 'sents()' to list the materials.
  text1: Moby Dick by Herman Melville 1851
  text2: Sense and Sensibility by Jane Austen 1811
  text3: The Book of Genesis
  text4: Inaugural Address Corpus
  text5: Chat Corpus
  text6: Monty Python and the Holy Grail
  text7: Wall Street Journal
  text8: Personals Corpus
  text9: The Man Who Was Thursday by G . K . Chesterton 1908

  16. Przetestuj, czy masz pakiety Matplotlib i NumPy komendą:

  text4.dispersion_plot(["citizens", "democracy", "freedom", "duties", "America"])

  Jeżeli pojawił się wykres rozproszenia, to Python i NLTK są poprawnie zainstalowane. Gratulacje!

 2. 2023-10-10: Introduction to Python, cont.
 3. 2023-10-17: Introduction to Python, cont.
 4. 2023-10-24: Introduction to Python, cont.
 5. 2023-10-31: Introduction to Python, cont.
  1. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  2. Napisz funkcję, w której zdefiniujesz jakieś hasło, a kiedy hasło zostanie wpisane, program wydrukuje 'Doskonale!' (Skorzystaj z pętli 'while'.)
   Przykładowe działanie programu:

   Podaj hasło: jajko
   Podaj hasło: 123abc
   Podaj hasło: Kasia
   Podaj hasło: Angelina
   Doskonale!
  3. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje pierwiastki tych liczb z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
   Przykładowe działanie programu:

   pierwiastki_liczb()
   Podaj liczbę: 
   Pierwiastek liczby 4 wynosi 2.000.
   Podaj liczbę: 10
   Pierwiastek liczby 10 wynosi 3.162.
   Podaj liczbę: 16
   Pierwiastek liczby 16 wynosi 4.000.
   

  4. Stwórz funkcję, która zapyta użytkownika o to, jaki jest dzisiaj dzień. Następnie zapyta, która jest godzina. Na koniec wydrukuje stosowny komunikat, np. Dzisiaj jest czwartek, godzina 10:30. Skorzystaj z formatu drukowania %s.
  5. Stwórz tablicę z imionami, a następnie wydrukuj elementy tablicy w tym formacie:
   0 => Basia
   1 => Maciej
   2 => Andżela
   3 => Piotr

   Skorzystaj z funkcji 'enumerate'.

  6. Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o tekst oraz liczbę. Następnie sprawdź czy litera 'a' wystąpiła w podanym tekście przynajmiej tyle razy, ile podał użytkownik. Jeśli tak, wydrukuj komunikat: 'Tekst spełnia wymagania.' Jeśli nie, to wydrukuj: 'Ale pech. Spróbuj jeszcze raz.'
   >>> sprawdzaj()
   Podaj tekst: salamandra
   Podaj liczbę: 3
   Tekst spełnia wymagania.
 6. 2023-11-07: NLTK book, Chapter 1, Section 1: Computing with Language: Texts and Words
 7. 2023-11-14: NLTK book, Chapter 1, Section 2: A Closer Look at Python: Texts as Lists of Words

  Homework: Do again at home the tasks from section 1 and section 2 which were presented in class and check if your Python and nltk settings are working on your computer at home.

 8. 2023-11-21: Seminarium Dariah.lab "Sezon na humanistykę cyfrową"
 9. 2023-11-28: NLTK book, Chapter 1, Section 3: Computing with Language: Simple Statistics
 10. 2023-12-05: NLTK book, Chapter 1, Section 4: Back to Python: Making Decisions and Taking Control
 11. 2023-12-12: NLTK book, Chapter 1, Section 4: Back to Python: Making Decisions and Taking Control and Section 5: Automatic Natural Language Understanding

  Exercises with frequency distribution.

  Homework: Do the exercises 1-12 at the end of Chapter 1.

 12. 2023-12-19: NLTK book, Chapter 2

  http://bachan.speechlabs.pl/files/New_York_Times.zip

  Zadanie 1: Załaduj korpus New_York_Times.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'sisters' w pliku 1.
  Zadanie 4: Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku 1, które są pisane wielkimi literami, np. BROOKS.
  Zadanie 5: Policz, ile jest zdań w pliku 2.
  Zadanie 6: Wydrukuj 60 pierwszych znaków z pliku 3.
  >> Zadanie 7: Dodaj plik tekstowy do korpusu New_York_Times z listą wyrazową (bez polskich znaków). Wydrukuj najdłuższy wyraz z tego pliku.

 13. 2024-01-09: Revision exercises
  Zadanie 1: Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk.
  Zadanie 2: Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  Zadanie 3: Zbuduj konkordans dla wyrazu 'Brexit' w pliku Times_file_01.txt.
  Zadanie 4: Znormalizuj tekst z pliku Times_file_01.txt do małych liter i oblicz, ile jest typów wyrazów.
  Zadanie 5: Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku Times_file_01.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy, które pojawiły się 4 lub więcej razy. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu w formacie: wyraz <=> liczba.
  Zadanie 6: Wydrukuj najkrótsze zdanie (lub zdania) z pliku Times_file_02.txt.
  Zadanie 7: Wydrukuj cyfry (nie liczby!) w pliku Times_file_03.txt.
  Zadanie 8: Zsumuj cyfry z zadania 7.
  Zadanie 9: Napisz funkcję, w której zapytasz użytkownika o imię oraz ilość wykonanych zadań. Jeżeli liczba jest większa od 3, to wydrukuj informację 'imię, bardzo dobrze!.', a jeśli nie to wydrukuj 'imię, musisz więcej pracować w domu.' => Za 'imię' należy podstawić to, co wpisał użytkownik, czyli np. 'Jola, bardzo dobrze!' lub 'Jola, musisz więcej pracować w domu.'
  Zadanie 10: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:

  Zadanie 11: Napisz funkcję, która zapyta użytkownika w pętli 'for' trzy razy o podanie liczby, a następnie wydrukuje sześciany tych liczb.
  Przykładowe działanie programu:

  >>> szesciany_liczb()
  Podaj liczbę: 3
  Sześcian liczby 3 wynosi 27.
  Podaj liczbę: 5
  Sześcian liczby 5 wynosi 125.
  Podaj liczbę: 4
  Sześcian liczby 4 wynosi 64.
  
 14. 2024-01-16: Revision exercises

  1. Ściągnij, rozpakuj i załaduj korpus do nltk. Korpus znajduje się tutaj: http://bachan.speechlabs.pl/files/Corpus_test1_A.zip
  2. Wydrukuj nazwy plików w tym korpusie.
  3. Zbuduj konkordans dla wyrazu „Sala” w pliku paper1.txt.
  4. Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku paper1.txt, które mają 10 liter.
  5. Wydrukuj tylko te wyrazy z pliku paper1.txt, które mają ciąg liter „ff”.
  6. Stwórz listę frekwencyjną wyrazów z pliku paper1.txt. Następnie wydrukuj tylko te wyrazy i tokeny, które pojawiły więcej niż 3 razy w tekście. Wyświetl wyraz i liczbę wystąpień tego wyrazu/tokenu w formacie: wyraz *** >>> *** liczba.
  7. Policz, ile jest różnych typów znaków w pliku paper2.txt.
  8. Wydrukuj tylko duże litery z pliku paper2.txt.
  9. Wydrukuj 21 ostatnich znaków z pliku paper2.txt.
  10. Policz, ile jest zdań w pliku paper3.txt.
  11. Skonkatenuj dwa pierwsze wyrazy dwóch pierwszych zdań z pliku paper3.txt, aby powstał tekst „EmilianoJames”.
  12. Wydrukuj najdłuższe zdanie z pliku paper3.txt.
  13. Wydrukuj drugi wyraz z ostatniego zdania z pliku paper3.txt.
  14. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o liczby x i y, a następnie obliczy działanie:


  15. Napisz funkcję, która zapyta użytkownika o Twoje ulubione danie oraz jak często jesz to danie. Jeśli jesz to danie cztery razy w tygodniu lub więcej, to wydrukuj komunikat: „Ty naprawdę kochasz DANIE!”. Jeśli jesz to danie rzadziej, to wydrukuj komunikat: „DANIE to dobre danie, ale nie najlepsze.” Za DANIE podstaw tekst, który wpisałeś/-aś, korzystając z operatora %s.

 15. 2024-01-23: Final test - winter semester
 16. 2024-02-29: NLTK book, Chapter 2, Section 1.2-1.8: Accessing Text Corpora
  Warunki zaliczenia semestru letniego 2024
 17. 2024-03-07: NLTK book, Chapter 2, Section 2: Conditional Frequency Distributions
 18. 2024-03-14: NLTK book, Chapter 2, Section 3: More Python: Reusing Code and Section 4.1-2: Lexical Resources
 19. 2024-03-21: NLTK book, Chapter 2, Section 4.2-4: Lexical Resources
 20. 2024-03-28: NLTK book, Chapter 2, Section 5: WordNet and final exercises
 21. 2024-04-11: Exercises on the command line (Terminal)

  Download: exercises in ODT format, PDF format, DOS-exercises.zip folder.

  • cd - shows the present working directory/folder (pwd command in Linux)
  • tree /f - shows a tree structure of directory/folder
  • type - shows the content of a file, e.g. type file01.txt
  • dir *part_of_filename* /s => finds files which contain given text in the filename. In the example below, the command looks for the word 'encoding' in the filename.
   /s => tells the dir command to search the current directory and all sub directories.

   C:\Users\Jola\Documents\Teaching>dir *encoding* /s.

    Wolumin w stacji C to OS
    Numer seryjny woluminu: 982B-4B29
   
    Katalog: C:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2013_2014\Systemy_pisma
   
   2013-10-23 17:31      16 200 2013-10-17_encoding_systems.odp
   2013-10-23 17:31      90 664 2013-10-17_encoding_systems.pdf
           2 plik(ów)      106 864 bajtów
   
    Katalog: C:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2015_2016\Systemy_pisma
   
   2015-10-22 12:40      16 310 2015-10-15_encoding_systems.odp
   2015-10-22 12:40      122 425 2015-10-15_encoding_systems.pdf
           2 plik(ów)      138 735 bajtów
   
      Razem wymienionych plików:
           4 plik(ów)      245 599 bajtów
           0 katalog(ów)  3 477 344 256 bajtów wolnych
   
   
   
  • findstr => finds a given string (text) in a certain text file or any file.
   1. In the 1st example, the word "echo" is looked for in the file 'DOS-exercises.txt'
    C:\Users\Jola\Documents\Teaching\>findstr "echo" Dos-exercises.txt
   2. In the 2nd example, the word "Jola" is looked for in any text file with the .txt extension.
    C:\Users\Jola\Documents\Teaching\>findstr "Jola" *.txt
    new_file.txt:Jola ma kota.
    test.txt:Jola ma kota
  • xcopy /s - copy the content of the folder with the subfolders. In the example, copy folder: '2015-10-22-DOS' to 'here' marked by the dot '.' 'Here' in the example is the Desktop: 'C:\Users\Jola\Desktop'

   C:\Users\Jola\Desktop>xcopy /s c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2015_2016\Jezyki_skryptowe\2015-10-22-DOS .
  • mkdir - creates a new directory/folder
   c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01>mkdir EXERCISES

   c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01>dir
    Wolumin w stacji C to OS
    Numer seryjny woluminu: 982B-4B29
   
    Katalog: c:\Users\Jola\Documents\Teaching\Teaching2017_2018\Jezyki_skryptowe\2018-03-01
   
   2018-03-01 10:50 <DIR> .
   2018-03-01 10:50 <DIR> ..
   2018-03-01 10:46 274  2018-03-01_exercises.txt
   2018-03-01 09:51 <DIR> DOS-exercises
   2018-03-01 09:50 115 465 DOS-exercises.pdf
   2018-03-01 09:50 39 682 DOS-exercises.zip
   2018-03-01 10:50 <DIR> EXERCISES
           3 plik(ów)     155 421 bajtów
           4 katalog(ów) 1 368 072 192 bajtów wolnych
  • rmdir - removes a directory/folder
  • rmdir /s - removes a directory/folder with subdirectories

  Substitute commands for Linux: Windows vs. Linux

  1. cd <=> pwd (present working directory)
  2. dir <=> ls (list directory)
  3. type <=> cat
  4. copy con <=> touch
  5. move <=> mv
  6. copy <=> cp
  7. del <=> rm
  8. tree <=> ls -R
  9. find <=> grep

  Ćwiczenia:
  1. Wydrukuj wszystkie pliki PDF, które są na Pulpicie.
  2. Stwórz nowy folder w swoich dokumentach za pomocą funkcji "mkdir".
  3. Skopiuj wszystkie pliki PDF z Pulpitu do nowego folderu w swoim nowo powstałym folderze.
  4. Wydrukuj tylko te pliki z Pulpitu, które zawierają wyraz "Praat".

 22. 2024-04-18: NLTK book, Chapter 3, Regular Expressions for Detecting Word Patterns
 23. 2024-04-25: NLTK book, Chapter 3, Useful Applications of Regular Expressions
 24. 2024-05-09: NLTK book, Chapter 3, Normalizing Text and Regular Expressions for Tokenizing Text

  Homework: Do the exercise 6, 7, 24 and 25 at the end of Chapter 3.

 25. 2024-05-16: INPUT/OUTPUT filehandles

  File operations: reading files and writing to files

 26. 2024-05-23: INPUT/OUTPUT filehandles

  Treść zadania, które było wykonane w klasie:
  # 1 - Stwórz plik tekstowy z danymi.
  # 2 - Poproś użytkownika o podanie nazwy pliku, który chce przeszukać.
  # 3 - Zapytaj użytkownika, jakiego znaku poszukuje.
  # 4 - Zapytaj użytkownika, na jaki znak zamienić szukany znak.
  # 5 - Przeszukaj plik i policz, ile razy szukany znak wystąpić w pliku
  # oraz zamień go zgodnie z życzeniem użytkownika.
  # 6 - Tekst ze zamienionymi znakami wydrukuj do pliku zewnętrznego 'output.txt'.
  # 7 - Wydrukuj liczbę wskazanych znaków na ekran.

  Homework: Do the following tasks.

  1. 1 - Poproś użytkownika o podanie liczb a i h, aby obliczyć pole trójkąta (a, h).
   2 - Oblicz pole i wydrukuj wyniki na pliku zewnętrzenego.
   3 - Powtórz te obliczenia trzy razy z innymi danymi (stwórz pętlę for).
  2. 1 - Wczytaj plik tekstowy, który ma trzy kolumny: (1) imię, (2) nazwisko rodowe, (3) nazwisko
   2 - Pobierz nazwiska z trzeciej kolumny i użyj w pytaniu, np.: "Jak się masz, Tomaszczyk?"
   3 - Do pliku zewnętrzego wydrukuj nazwiska z trzeciej kolumny oraz odpowiedź użytkownika.

   Format plik wejściowego:

   Joanna Krzyżanowska Tomaszczyk
   Tomasz Górski Górski
   Marcelina Nowak Kowalska

   Format plik wyjściowego:

   Tomaszczyk	dobrze
   Górski	źle
   Kowalska	świetnie

 27. 2024-06-06:

  Tekst do zadania "foreign":

  Foreign is a afafafa word. I like foreign films. Who is forrein in this fantastic class? 
  Foreing is not spelled this way. Foren languages are my passion.

  Tekst do zadania "phones":

  Telephones are everywhere nowadays. One can't imagine
  life without a mobilephone. Mobilephones connect people and make us feel closer.
  I posses three phones myself.
 28. 2024-06-13: Revision exercises
  1. Wydrukuj do pliku zewnętrzenego "output.txt" w folderze "2024-06-13" swoje imię z literami jedną pod drugą (w pętli "for"). Następnie zapytaj użytkownika o jakąś liczbę i dodaj do niej 20. Wydrukuj sumę do tego samego pliku.
  2. Stwórz listę z poniższymi wyrazami:
   programming, Python, prgrming, python, Programing, to program

   Napisz wyrażenie regularne, które znajdzie różne warianty wyrazu "programming". Skorzystaj z re_show i pętli "for".

  3. Masz dany tekst:
   I have television. teleWizor I like my TeeeeleWizor, and I have many tlviiiiisions

   Napisz wyrażenie regularne, które odpowiada różnym pisowniom wyrazu "telewizor". Policz, ile jest tych wyrazów.
   Przykładowe działanie programu:

   ['television', 'teleWizor', 'TeeeeleWizor', 'tlviiiiisions']
   The word 'telewizor was found 4 times.
  4. Wczytaj plik tekstowy, który zawiera poniższy tekst. Policz, ile jest wierszy w pliku. Zamień partykułę "nie" na "tak" i wydrukuj zmieniony tekst na ekran.
   Ja nie mam ochoty.
   Zapomnienie.
   Co to, to nie.
   Nie ma mnie.
  5. Wydrukuj indeksy (miejsce występowania) partykuły "nie" z pliku z zadania 4. Najpierw przeprowadź tokenizację:
   ['Ja', 'nie', 'mam', 'ochoty', '.', 'Zapomnienie', '.', 'Co', 'to', ',', 'to', 'nie', '.', 'Nie', 'ma', 'mnie', '.']

   W pętli "for" z funkcją enumerate, wskaż indeksy partykuły "nie".

   1
   11
   13
  6. Wczytaj plik tekstowy "text_for_taks6_0.txt" i wydrukuj trzecią linijkę oraz jej długość.
  7. Zsumuj w pętli "for" liczby od 5 do 10 i wydrukuj sumę do pliku zewnętrznego "suma.txt"
  8. Stwórz plik z listą wyrazów (poza Pythonem). Znajdź najdłuższy wyraz w tym pliku.